Anayasa Hukuku

Medeni Hukuk Kavramı

Giriş Bu bölüm medeni hukuk kavramı ile başlamakta ve medeni hukuk sistemine yer vermektedir. Kişiler, aile, miras, eşya ve borçlar hukuku ayrıntılı bir şekilde ele alınmaktadır. Daha sonra medeni hukukun önemi anlatılmış ve son olarak da medeni hukukun kaynaklarına değinilmiştir. Medeni Hukuk Kavramı “Medenî Hukuk” terimi, sözlük anlamı olarak “şehir Daha fazlasını oku…

önce , Hamza Sedat Demir tarafından
Dersler

Medeni Hukuk Hakkında Genel Bilgiler

Giriş Bu bölümde, hukuk hakkında verilen genel bilgilere devam edilerek hukuk kurallarının nitelikleri, hukukun dallara ayrılması ve bunların alt dalları açıklanacaktır. Daha sonra medeni hukuk hakkında genel bilgiler verilmeye başlanacak ve medeni hukuk alanında etkili olan dünyadaki başlıca hukuk sistemleri anlatılacaktır. Bu genel bilgilerden sonra Türk Medeni Kanununun kabulü ile Daha fazlasını oku…

önce , Hamza Sedat Demir tarafından
Dersler

Hukuk Kavramı ve Toplumsal Kurallar İçindeki Yeri

Giriş Bu bölümümüzde Hukuk’a ilişkin temel bilgiler yer almaktadır. Öncelikle hukuk kavramı üzerinde genel olarak durulacak daha sonra hukukun fonksiyonları anlatılacaktır. Aralarındaki farkların anlaşılması için pozitif (yürürlükteki) hukuk – dogmatik hukuk – tabii hukuk konuları ile ahlak, din ve görgü kuralları üzerinde durulacaktır.  Genel Olarak Toplumu ve Hayatı Düzenleyen Kurallar Daha fazlasını oku…

önce , Hamza Sedat Demir tarafından
WhatsApp chat