Anayasa Hukuku

Medeni Hukuk Kavramı

Giriş Bu bölüm medeni hukuk kavramı ile başlamakta ve medeni hukuk sistemine yer vermektedir. Kişiler, aile, miras, eşya ve borçlar hukuku ayrıntılı bir şekilde ele alınmaktadır. Daha sonra medeni hukukun önemi anlatılmış ve son olarak da medeni hukukun kaynaklarına değinilmiştir. Medeni Hukuk Kavramı “Medenî Hukuk” terimi, sözlük anlamı olarak “şehir Daha fazlasını oku…

önce , Hamza Sedat Demir tarafından
Anayasa Hukuku

Kanunların Anayasaya Uygunluk Denetimi

Giriş Anayasa hukukunun bir diğer meselesi, anayasa yargısıdır. Anayasa Hukukunun Genel Esasları kısmında anayasa yargısı, genel hatlarıyla, soyut bir şekilde ele alınmaktadır. Burada ilk önce tarihsel gelişim ve anayasa yargısı çeşitleri ele alınmakta, daha sonra anayasaya uygunluk denetim türleri, yani önceden ve sonradan denetim türleri izah edilmekte, bunu takiben anayasaya Daha fazlasını oku…

önce , Hamza Sedat Demir tarafından
Anayasa Hukuku

Anayasa Hukukun Kaynakları

Giriş Anayasa hukukunun kaynakları; bilgi kaynakları, yaratıcı kaynaklar, sosyolojik kaynaklar ve yürürlük kaynakları olarak gruplandırılmaktadır. Anayasa Hukukunun yürürlük kaynakları olan anayasa, kanun, içtüzük, yürütmenin düzenleyici işlemleri, anayasal teamüller, mahkeme kararları ve bilimsel hukuk bu bölümde ele alınacaktır. Anayasa Anayasa hukukun birincil biçimsel kaynağını anayasa oluşturmaktadır. Anayasanın biçimsel kaynaklarının başında gelmesinin Daha fazlasını oku…

önce , Hamza Sedat Demir tarafından
WhatsApp chat