Dersler

Muhasebe Kayıt Yöntemleri Muhasebede Kullanılan Defterle ve Belgeler

Muhasebe Kayıt Yöntemleri Tek Taraflı Kayıt Sistemi Tek taraflı kayıt sistemi, işletmenin gelir ve giderlerinin bir deftere kayıt edildiği her işlem için defterin yalnızca bir tarafına (gelir veya gider tarafına) kayıt yapma esasına dayanır. Basit kayıt sistemine göre, ikinci sınıf tacirlerin tutmak zorunda olduğu defter işletme hesabı defteri ve serbest Daha fazlasını oku…

önce , Hamza Sedat Demir tarafından
Dersler

Muhasebenin Tanımı, Temel Kavramları ve Tarihsel Gelişimi

Muhasebenin Tanımı ve Fonksiyonları Muhasebe; bir örgütün kaynaklarının oluşumunu, bu kaynakların kullanılma biçimini, örgütün işlemleri sonucunda bu kaynaklarda meydana gelen artış veya azalışları ve örgütün finansal açıdan durumunu açıklayan bilgileri üreten ve bunları ilgili kişi ve kuruluşlara ileten bir bilgi sistemidir. Bu tanıma ilave bir tanım daha yapmamız gerekirse muhasebe; Daha fazlasını oku…

önce , Hamza Sedat Demir tarafından
WhatsApp chat