Dersler

Medeni Hukuk Hakkında Genel Bilgiler

Giriş Bu bölümde, hukuk hakkında verilen genel bilgilere devam edilerek hukuk kurallarının nitelikleri, hukukun dallara ayrılması ve bunların alt dalları açıklanacaktır. Daha sonra medeni hukuk hakkında genel bilgiler verilmeye başlanacak ve medeni hukuk alanında etkili olan dünyadaki başlıca hukuk sistemleri anlatılacaktır. Bu genel bilgilerden sonra Türk Medeni Kanununun kabulü ile Daha fazlasını oku…

önce , Hamza Sedat Demir tarafından
Dersler

Hukuk Kavramı ve Toplumsal Kurallar İçindeki Yeri

Giriş Bu bölümümüzde Hukuk’a ilişkin temel bilgiler yer almaktadır. Öncelikle hukuk kavramı üzerinde genel olarak durulacak daha sonra hukukun fonksiyonları anlatılacaktır. Aralarındaki farkların anlaşılması için pozitif (yürürlükteki) hukuk – dogmatik hukuk – tabii hukuk konuları ile ahlak, din ve görgü kuralları üzerinde durulacaktır.  Genel Olarak Toplumu ve Hayatı Düzenleyen Kurallar Daha fazlasını oku…

önce , Hamza Sedat Demir tarafından
Dersler

Toplumsal Düzen, Davranış ve Hukuk Kuralları

Giriş İnsanlar yaratılışları gereği toplu bin biçimde yaşamak zorundadırlar. Diğer bir anlatımla başta Aristoteles olmak üzere birçok düşünürün dile getirdiği gibi insan, toplumsal bir varlıktır. Birlikte yaşamak içinse belli kurallara ve bu kurallarla oluşan bir düzene gereksinim vardır. İşte toplumsal düzen kuralları denilen din, ahlâk, örf ve âdet, görgü ve Daha fazlasını oku…

önce , Hamza Sedat Demir tarafından
Anayasa Hukuku

Anayasa Hukukun Kaynakları

Giriş Anayasa hukukunun kaynakları; bilgi kaynakları, yaratıcı kaynaklar, sosyolojik kaynaklar ve yürürlük kaynakları olarak gruplandırılmaktadır. Anayasa Hukukunun yürürlük kaynakları olan anayasa, kanun, içtüzük, yürütmenin düzenleyici işlemleri, anayasal teamüller, mahkeme kararları ve bilimsel hukuk bu bölümde ele alınacaktır. Anayasa Anayasa hukukun birincil biçimsel kaynağını anayasa oluşturmaktadır. Anayasanın biçimsel kaynaklarının başında gelmesinin Daha fazlasını oku…

önce , Hamza Sedat Demir tarafından
Gezi ve Seyahat

Buzul Şehri Olan Antartika Hakkın da

Buzul Şehri olan Antarktika, dünyada bulunan 7 kıtadan birisidir. Güney yarım küre’nin güneyinde bulunan bir kıtadır. Afrika ve Avustralya’nın güneyinde bulunan üzerinde hiç ülke bulunmayan tek kıtadır. Dünyanın en kurak yeri olarak bilinen bu kıtanın bazı yerlerine neredeyse 2 milyon yıl yağmur yağmamıştır. Antarktika’yı ortalama 2000 metre kalınlığındaki bir buz Daha fazlasını oku…

önce , Hamza Sedat Demir tarafından
Dersler

Muhasebenin Tanımı, Temel Kavramları ve Tarihsel Gelişimi

Muhasebenin Tanımı ve Fonksiyonları Muhasebe; bir örgütün kaynaklarının oluşumunu, bu kaynakların kullanılma biçimini, örgütün işlemleri sonucunda bu kaynaklarda meydana gelen artış veya azalışları ve örgütün finansal açıdan durumunu açıklayan bilgileri üreten ve bunları ilgili kişi ve kuruluşlara ileten bir bilgi sistemidir. Bu tanıma ilave bir tanım daha yapmamız gerekirse muhasebe; Daha fazlasını oku…

önce , Hamza Sedat Demir tarafından