Edebiyat

Yorucu Dava

Yoruldum, Ayaklarımın altı da çok sızlıyor Ufaktan da bir kan sızıyor ayaklarımın altından Yarılmış ayağımın altı fakat Durmuyorum, dinlenmiyorum, beklemiyorum Yoluma devam ediyorum Hak bildiğim davadan şaşmadan gidiyorum Üstelik yanımda, arkamda kimse olmadan gidiyorum Tek çıktığım bu hak yolunda kimseyi bulamadım davama Ah bir bulsam bir davadaş Ne güzel olur, Daha fazlasını oku…

önce , Hamza Sedat Demir tarafından
Edebiyat

İnansak Mı Ki “cahilbirisi” ne?

Dünya üzerinde herkes bir takım inançlara inanır, ateistler de bu toplumun içerisine dahil edilebilir çünkü onlarda hiçbir tanrının olmadığına inanıyor. İnsan yaşamı boyunca anlamsız bir şekilde hep inanmak ister. İnançlarına inanmak, arkadaşlarına, sevdiklerine hatta dolandırıcılara bile inanmak isterler. Dolandırıcılara bile inanmak isterler dedim bir takım insan buna şaşırmış olabilir bunun Daha fazlasını oku…

önce , Hamza Sedat Demir tarafından
Edebiyat

Bitmemiş Bir Yolculuk

Bu Dünyadaki yaşantımızda hepimiz illaki yarı yolda bırakılmışızdır ve elbetteki birilerini yarı yolda bırakmışızdır. Zaten bu Dünyadaki yolculuğumuza ana rahminde birilerini yarı yolda bırakarak başlamıyor muyuz? Arkamızda yarıştığımız her bir spermi yarı yolda ölüme terk ettik. Belkide yaşantımızda bundan dolayı yarı yolda bırakılıyoruz veyahut bırakıyoruz. Şahsen ben aile kavramına, arkadaşlıklara Daha fazlasını oku…

önce , Hamza Sedat Demir tarafından
Edebiyat

Göklere Ulaşmak

Herkes hayata eşit başlamaz, kimisinin merdiveni hazırdır, göklere hemen ulaşır. Kimisinin merdivenleri yarıda yıkılır, yere çakılır kalkıp devam etmek kendi elindedir, yukarı çıkması gerektiğini bilir. Kimisinin de hiç merdiveni yoktur, göklere çıkması gerektiğini bile bilmez. Yukardakiler ise aşağıdakilerini umursamazlar, tek yaptıkları yukarı çıkmış mı? Yoksa çıkamamış mı? Başka hiç bir Daha fazlasını oku…

önce , Hamza Sedat Demir tarafından
Anayasa Hukuku

Hükümet Sistemleri

Bu bölümde hükümet sistemleri anlatılacaktır. Türkiye özellikle son dönemde yaşanan tartışma ve gelişmeler ışığında siyasi rejimlere ilişkin canlı bir laboratuar görünümündedir. Türkiye’de 1909 tarihinden beri, kesintili olmakla birlikte, genellikle parlamenter sistem uygulanmıştır. Özellikle 1982 Anayasasının ilk hali ile yürütmenin güçlendirildiği bir parlamenter sistem, yani rasyonelleştirilmiş parlamentarizm uygulanmıştır. Ancak 2007 Anayasa Daha fazlasını oku…

önce , Hamza Sedat Demir tarafından
Anayasa Hukuku

Medeni Hukuk Kavramı

Giriş Bu bölüm medeni hukuk kavramı ile başlamakta ve medeni hukuk sistemine yer vermektedir. Kişiler, aile, miras, eşya ve borçlar hukuku ayrıntılı bir şekilde ele alınmaktadır. Daha sonra medeni hukukun önemi anlatılmış ve son olarak da medeni hukukun kaynaklarına değinilmiştir. Medeni Hukuk Kavramı “Medenî Hukuk” terimi, sözlük anlamı olarak “şehir Daha fazlasını oku…

önce , Hamza Sedat Demir tarafından
Anayasa Hukuku

Kanunların Anayasaya Uygunluk Denetimi

Giriş Anayasa hukukunun bir diğer meselesi, anayasa yargısıdır. Anayasa Hukukunun Genel Esasları kısmında anayasa yargısı, genel hatlarıyla, soyut bir şekilde ele alınmaktadır. Burada ilk önce tarihsel gelişim ve anayasa yargısı çeşitleri ele alınmakta, daha sonra anayasaya uygunluk denetim türleri, yani önceden ve sonradan denetim türleri izah edilmekte, bunu takiben anayasaya Daha fazlasını oku…

önce , Hamza Sedat Demir tarafından
Dersler

Hukukun Kaynakları

Giriş Sözcük anlamıyla kaynak, bir şeyin ortaya çıktığı, doğduğu yer anlamına gelir. Hukuk da toplumsal bir olgu, gerçeklik olarak bir yerden çıkmaktadır. İşte hukuk kurallarının doğduğu yere hukukun kaynağı denir (Aybay vd. 2016: 89). Hukukun kaynakları ifadesi, maddi ve şekli olmak üzere iki anlamda kullanılmaktadır. Hukukun maddi kaynakları dendiğinde, hukuk Daha fazlasını oku…

önce , Hamza Sedat Demir tarafından
Dersler

Muhasebe Kayıt Yöntemleri Muhasebede Kullanılan Defterle ve Belgeler

Muhasebe Kayıt Yöntemleri Tek Taraflı Kayıt Sistemi Tek taraflı kayıt sistemi, işletmenin gelir ve giderlerinin bir deftere kayıt edildiği her işlem için defterin yalnızca bir tarafına (gelir veya gider tarafına) kayıt yapma esasına dayanır. Basit kayıt sistemine göre, ikinci sınıf tacirlerin tutmak zorunda olduğu defter işletme hesabı defteri ve serbest Daha fazlasını oku…

önce , Hamza Sedat Demir tarafından